torstai 7. toukokuuta 2015

Coachingilla tuloksiin

Coachingilla tarkoitetaan tavoitteellista yksilö- tai ryhmävalmennusta, jonka avulla asiakas tai ryhmä ottaa käyttöönsä olemassa olevat voimavaransa, joita tarvitaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Coachingilla voidaan tarkoittaa joko yleisemmällä tasolla olevaa elämänhallintaohjausta tai businesslähtöistä valmennusta. Ero on oikeastaan lähtökohdassa, mitä tavoitellaan; henkilökohtaisten yksityiselämän haasteiden eteenpäin viemistä vai yrityslähtöisten tavoitteiden saavuttamista. Tarkoitus on, että coachingin avulla coachattava voimaantuu, löytää motivaation uudelle päämäärälle ja sopivat ratkaisuvaihtoehdot asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeinen piirre, oli coaching sitten elämänhallintaa yleisemmällä tasolla tai business-lähtöistä, on muutos.

Business coaching tavoittelee vielä käyttämättömänä olevaa coachattavan potentiaalin hyödyntämistä ja olemassaolevan kehittämistä niin, että coachattava vähintäänkin saavuttaa omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiota menemään eteenpäin ja menestymään. Tarkoitus on, ettei tämä tapahdu coachattavan voimavarojen kustannuksella, vaan niitä uudelleen suuntaamalla ja piilossa olevia aktivoimalla. Coaching on siis prosessi, jossa coachattava ottaa käyttöönsä resurssejaan saavuttaen hänelle asetetut tavoitteet.

TtT Mervi Lepistö 
Coaching on ehdottoman luottamuksellista. Coachin tehtävä on kuunnella ja kysyä aktiivisesti johdattaen coachattava pohtimaan, näkemään ja toimimaan aikaisempia näkökulmiaan laaja-alaisemmin. Coachingin suunta on siis vähintään tässä päivässä, pääsääntöisesti tulevaisuudessa erotuksena esim. terapiasta. Tulevaisuussuuntautuneisuutta tarvitaan esim. uudenlaisten toimenpiteiden tunnistamiseen ja valmistelemiseen. Coaching on siis prosessi, joka kestää yhdestä kerrasta joihinkin kuukausiin. Coahingissa keskeistä on ensimmäisellä tapaamisella asetettu tavoite, jota kohti mennään tapaamiskerralta toiselle usein erilaisten välitehtävien avulla.

Miten coaching sitten eroaa konsultoinnista, mentoroinnista tai työnohjauksesta?
Coach ei tuo asiakkaalleen valmiita ratkaisuja konsultin tavoin, eikä neuvo, kuten kokenut mentori, vaan erilaisilla kysymystekniikoilla ja erilaisilla harjoituksilla auttaa asiakastaan löytämään omat ratkaisunsa haasteena oleviin asioihin. Coaching tähtää tulevaisuussuuntautuneiseen muutokseen niin coachattavassa kuin itse busineksessa. Se ei siis niinkään työnohjauksen tavoin uudelleen jäsennä tai tutki työn herättämiä ajatuksia tai tunteita. Coach uskoo coachattavan ajatteluun ja oivaltamiseen selkiyttää, kohdata ja voittaa eteen tulevat haasteet.

Sertifioidun, luotettavan ja asiansa osaavan coahin tunnistat kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) myöntämästä ACC tai PCC -lyhenteestä. Ko. coachit löydät mm. osoitteesta http://www.icffinland.fi/coachit/

Terkuin Mervi Lepistö

Mervi Lepistö, Care One Oy, on terveystieteiden tohtori, coach (ACC), enneagrammicoach ja enneagrammiopettaja. Mervi on toiminut esimiehenä  sote-alalla ja kehittämisen ja johtamisen YAMK:n vastuuyliopettajaana.
Hän on myös yksilöllisten ravinto- ja hyvinvointiohjauksien valmentaja funktionaalisen lääketieteen näkökulmasta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ilmestyvät pienellä viiveellä. Jouduimme ottamaan käyttöön kommenttien moderoinnin, koska mainoksia alkoi tulvia kommentteina.