maanantai 6. kesäkuuta 2016

Julkinen, yksityinen vai kolmas sektori

Henry Mintzbergin tämän viikon blogissa puhutaan julkisesta-, yksityisestä- ja kolmannesta- sektorista palvelun tuottajina. Mintzberg käyttää termiä plural sector, mutta Suomessa puhutaan kolmannesta sektorista tarkoittaen sellaisia yksityisen ja julkisen välimaastossa toimivia organisaatioita, joille on tyypillistä, että ne ovat voittoa tavoittelemattomia. Tarkemmin sellaisia organisaatioita, joiden tarkoitus ei ole voitto vaan hyvän ja yleishyödyllisen palvelun tuottaminen. Suomessa usein esimerkeiksi otetaan SPR, Marttaliitto tai vaikkapa eri järjestöjen omistamat päiväkodit, vanhusten palvelut ja mielenterveyspalvelut. Peter Drucker on kirjoittanut aiheesta kirjankin, "Voittoa tavoittelemattoman organisaation johtaminen". Minusta se on yksi parhaimmista johtamisen kirjoista. Aina muistan siitä kohdan, jossa Drucker toteaa, että vaikka kolmannen sektorin organisaatioissa onkin tärkeätä johtamisen etiikka, avoimuus ja tarkka taloudenpito, vielä tärkeämpää se on julkisissa organisaatioissa, koska siellä käytetään veronmaksajien rahoja. Yksityisissä vastataan omistajille heidän sijoitustensa tuotosta ja kolmannella sektorilla taas esimerkiksi siitä, että kun ihmiset usein toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta ja panostavat toimintaan, tuottoa ei voi käyttää kuin toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen avoimesti.
Jako kolmeen eri tyyppiseen toimijaan ei ole niin selkeä kuin kuvasta voisi päätellä. Kolmannen sektorin toimijoita on paljon,  ne ovat hyvin monen tyyppisiä ja monimuotoisempia kuin yksityisen tai julkisen puolen organisaatiot. On myös julkisia organisaatioita, kuten Volkswagen, joka on sekä julkinen, valtion omistama että yksityinen, koska myös osakkeenomistajilla on iso siivu siitä. Mintzbergin mukaan suunta on, että  valtion ja yksityisen omistamat yritykset pyrkivät tulevaisuudessa toimimaan normaaleina yrityksinä ilman valtion osallistumista. Samoin julkisen ja yksityisen sekoituksia ovat monissa maissa energia- ja voimayhtiöt. Monet perheyritykset ovat taas toimintansa ja tavoitteidensa suhteen lähellä kolmannen sektorin organisaatioita.

Vaikka eri sektoreilla on yhteisiä piirteitä, niitä tulisi kuitenkin tarkastella erillisinä. Kullakin on oma identiteetti. Yhdessä eri sektoreiden tulisi muodostaa tasapainossa oleva kokonaisuus. Kunkin sektorin tulisi olla riittävän voimakas, jotta yhteiskunta kehittyy.

Kesä Karhella
Tarvitsemme syvempää ja laajempaa näkemystä ja ymmärrystä  kaikkiin kolmeen sektoriin, koska ne vaikuttavat meidän jokaisen elämään syntymästä hautaan. Me opiskelemme, teemme työuramme ja hankimme hoivamme ja hoitomme näistä organisaatioista ja siksi on ymmärrettävä niiden olemus syvällisemmin. On helpompi ymmärtää, miksi jossain työskennellään eri tavalla kuin toisessa. Ei ole yhdentekevää kenen lauluja laulat. Mitä enemmän oma ajattelu on sopusoinnussa organisaation tavoitteiden ja periaatteiden kanssa, sen helpompaa elämä on olet sitten asiakkaana tai työntekijänä.
Lue lisää Mintzbergin kirjasta Rebalancing Society tai Peter Druckerin Voittoa tavoittelemattoman organisaation johtaminen.
Kyllä maalla on mukavaa! Terkuin Seija Telaranta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ilmestyvät pienellä viiveellä. Jouduimme ottamaan käyttöön kommenttien moderoinnin, koska mainoksia alkoi tulvia kommentteina.