sunnuntai 24. heinäkuuta 2011

Hatanpään sairaalasta voi olla ylpeä

Hatanpään sairaala
Kuten kaikissa julkisissa sairaaloissa viime vuosina, on myös Hatanpään kantasairaalassa eletty suurten mullistusten kourissa.Toiminta on hakenut paikkaansa ja 1930-luvulla rakennettu Bertel Strömmerin luomus on nyt saatu uudistettua ja saneerattua kivijalasta kattoon vastaamaan vaativien asiakkaiden toiveita ja helpottamaan henkilöstön työtä. Kokonaisuus on upea, selkeä ja paikka on uskomattoman kaunis. Laaja puisto, kauniit rakennukset, Kartano ja Pyhäjärvi tekevät alueesta rauhallisen keitaan jollaista saa hakea maailmalta.

Hatanpään kartano
Ympäristö vaikuttaa  ihmisen hyvinvointiin, kauneus rauhoittaa ja silmä  lepää. Voimme kaupunkilaisina olla todella ylpeitä ainutlaatuisesta sairaala-miljööstämme.
Rakennukset ovat vasta osa kokonaisuutta. Hoitavat ihmiset viime kädessä luovat tunnelman ja edistävät paranemista. Hatanpäällä on aihetta olla ylpeitä myös henkilöstöstään, sillä viimeisimmän asiakastutkimuksen mukaan kaupunkilaiset ovat todella tyytyväisiä saamansa hoitoon ja palveluun. Hyvää hoitoa pystyy toteuttamaan vain hyvinvoiva henkilöstö. Jotain kertoo näinä aikoina myös se, että keväällä oli sairaanhoitajien toimiin hyvin hakijoita. Hatanpäätä työpaikkana arvostetaan.
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla erikoistumisopintoihin on joka ryhmään ollut opiskelijioita myös Hatanpäältä ja koulutuksen suorittaneet ovat poikkeuksetta sijoittuneet esimiestehtäviin.Positiivista on, että kohtaat heitä missä tahansa kaupan tiskillä, he kertovat innoissaan työstään ja nauttivansa siitä. Hyvän johtajan tuleekin rakastaa työtään ja johtamista. Hatanpääläiset ovat aktiivisia johtamisen asioihin koulutuksen jälkeenkin, he ovat verkostoituneet ja haluavat kehittyä johtajina yhteistyössä ja jakamalla kokemuksiaan myös sosiaalisessa mediassa.
Ohessa kesäkirje "hatanpääläisiltä", joka tuli kesän kuumimpana päivänä. Hyvä asenne!

Erikoissairaanhoidossa toteutettiin organisaatiouudistus ja sen myötä Hatanpään kantasairaalaan perustettiin neljä palvelulinjaa sekä kliiniset tukipalvelut. Uudet palvelulinjat aloittivat toimintansa 1.1.2011. 
Työskentelemme Hatanpään kantasairaalan yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan osastoilla:

Osastot V3 ja U1 ovat nopeakiertoisia akuutteja geriatrisia kuntoutusosastoja. Näillä osastoilla hoidetaan kiireellistä sairaalahoitoa tarvitsevia iäkkäitä potilaita, joiden toimintakyky on jo ennen sairastumista heikentynyt. Organisaatiouudistuksen seurauksena osastot V3 ja U1 siirtyivät laitoshoidosta erikoissairaanhoitoon.
Osasto A3 on ortogeriatrinen kuntoutusosasto, jossa hoidetaan lyhytaikaista jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Hoitotyön palvelut tuotetaan yksilövastuisen hoitotyön periaatteita noudattaen. Palvelussa korostuvat henkilöstön korkea ammatttaito, hyvä työmotivaatio, taloudellisuus, kuntouttava työote ja hyvän palvelun periaatteet.

Osasto A5 avattiin peruskorjauksen jälkeen 1.2.2011 Hatanpään kantasairaalan 5:ssä kerroksessa, entisissä hallinnon tiloissa. Osaston toimintaperiaatteena on välittömän jatkohoitopaikan järjestäminen päivystyspotilaille ja kiireellistä sairaalahoitoa tarvitseville potilaille tai erikoissairaanhoidon vuodeosastopotilaille.
Osasto on  kuntouttava jatkohoito-osasto, jossa hoidetaan lyhytaikaista, konservatiivista, päivystysluonteista sairaalahoitoa tarvitsevia yleislääketieteen potilaita. Lisäksi osasto A5 voidaan tarvittaessa irroittaa osaksi pandemiasairaalaa, kuten myös osasto A3. Osaston palveluissa painotetaan kuntouttavaa otetta ja hyvää asiakaspalvelua. Hoidon yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että potilas kuntoutuu ja pääsee kotiin.
Hoitotyö näillä osastoilla on potilaslähtöistä ja se perustuu yhteistyöhön potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Siinä yhdistyvät hoitamisen perusta ja työn organisointi. Hoitotyössä korostuu vastuullisuus, yksilöllisyys, turvallisuus, potilaan omatoimisuus ja tukeminen sekä hoidon jatkuvuus. Potilaan hoito sairaalassa ja jatkohoidon järjestäminen edellyttävät yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä monien eri ammattialojen edustajien kanssa.

 Toiminnan alkuvaihe on ollut osastonhoitajille haasteellinen organisaatiomuutosten keskeneräisyyden vuoksi. Henkilökunta on tarvinnut tukea ja kannustusta, perustehtävän selkiyttämistä ja sen toteutumisen varmistamista. Toisaalta osastojen esimiehiltä on odotettu avointa keskustelua, tukea ja rohkaisua, vastuun kantamista ja luottamusta omiin työntekijöihinsä.
Henkilöstönäkökulmasta katsottuna tämä tarkoittaa, että osaamme kasvattaa, kehittää ja uudistaa työyksikkömme henkistä pääomaa, luoda positiivista ilmapiiriä sekä turvallisen työympäristön yhteistyössä työntekijöidemme kanssa.

Lähiesimiehinä toinen olennainen tehtävämme on ottaa huomioon talous päivittäisessä toiminnassamme. Meidän on seurattava miten toimintayksikkömme strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio toteutuvat, jotta toimintamme on taloudellsita. laadukasta ja vaikuttavaa.

PIRAMK/TAMKin johtamisen erikoistumisopinnot olemme suorittaneet tällä "kokoonpanolla" vuosian 2002-2010. Vaikka opintojen suorittamisen aikaväli on melkoisen pitkä, niin jokainen meistä opintoihin osallistuneista muistaa, miten taloushallinto ja siihen liittyvä tuotteistaminen aiheutti ankaraa tiedonetsintää ja asioiden pohdintaa, BSC:n opiskelua, vuorovaikutustaitojen ja paineensietokyvyn harjaantumista erilaisten ryhmä- ja parityöskentelynä tehtyjen tehtävien muodossa. Näistä opintojen  eri osa-alueista saimme tutkittuun tietoon perustuvan hyvän teoreettisen pohjan rakentaa käytäntöä, jolla loimme persoonamme mukaisen tavan työskennellä lähiesimiehinä.

Oh Mervi Partanen, osasto A3
Oh Tuula Etelämäki, osasto V3
Oh Eila Mäkelä, osasto A5Y
Aoh Johanna Hirvimies, osasto A5Y
Alimmat kuvat Hatanpään toiminnasta ovat sairaalan Facebook-sivulta. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ilmestyvät pienellä viiveellä. Jouduimme ottamaan käyttöön kommenttien moderoinnin, koska mainoksia alkoi tulvia kommentteina.