keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Kommunikaatio on liimaa työyhteisössä

Kommunikaatiosta on toistasataa erilaista määritelmää. Yhteistä niille on, että jotta kommunikaatiota syntyisi, vaatii se ainakin kaksi ihmistä. Toinen on sanoman lähettäjä ja toinen vastaanottaja. Latinan sana communitas tarkoittaa yhteen liittämistä. Työyhteisössä kommunikaatio liittää yksilöt liiman tavoin toisiinsa, tai sitten ei, jos liima on huonoa. Kommunikaation päämääränä on saattaa lähetetty ja vastaanotettu sanoma niin lähelle toisiaan kuin mahdollista, jotta sanoma ymmärrettäisiin samalla tavalla. Juuri tähän "ymmärrettäisiin samalla tavalla" kiteytyy koko kommunkaation ydin. Molemmat osapuolet tuovat tilanteeseen mukaan paljon muutakin kuin itsensä fyysisesti. Mukaan tulee aikaisemmat kokemukset, asenteet, asian merkitys sekä tiedolliset ja taidolliset kyvyt.
Kommunikaatio esimiestyössä on eri asia kuin kommunikaatio ammatillisella tasolla. Siksi jokaisen esimiehen tulisi opetella viestintätaitoja, jotka kuuluvat esimiestyön osaamiseen. Näitä ovat kommunikaatio henkilöstön kanssa, kommunikaatio omien esimiesten kanssa, kommunikaatio ylimmän johdon kanssa, kommunikaatio eri ammattiryhmien kanssa, kommunikaatio oman organisaation ulkopuolelle, kommunikaatio konfliktitilanteissa ja kommunikaatio haastavien persoonien kanssa. Tämä lyhennettykin versio jo osoittaa, että paljon on opeteltavaa.

Avoimuus on päivän sana
Nyt peräänkuulutetaan avoimuutta. Peter Sengen mukaan avoimuutta organisaatioissa tulee analysoida suhteessa sen merkitykseen. Hänen mukaansa on avoimuutta, joka edistää osallistumista ja avoimuutta, joka toimii reflektiivisesti. Osallistumista tukeva avoimuus ymmärretään usein vapaudeksi puhua siten, kuinka oikeasti ajattelee, mitä mieltä on. Ihmiset ovat aidosti mukana organisaation sisäisessä päätöksenteossa ja heidän mielipiteillään on merkitystä ratkaisuihin. Erilaisten mielipiteiden tunnistaminen mahdollistaa paremmat päätökset. Osallistumista lisäävä avoimuus saa aikaan sen, että ihmiset puhuvat keskenään ja ovat vuorovaikutuksessa organisaation kaikilla tasoilla.
Reflektiivinen avoimuus perustuu taitoihin ja pyrkimykseen parempaan, ei vain hyviin aikomuksiin. Reflektiossa lähdetään olettamuksesta, että mielipiteeni voikin olla väärä ja työtoverini mielipide oikea. Näitä erilaisia näkemyksiä pohditaan aidon dialogin hengessä ja pyritään yhdessä parempaan. Ei oteta sinänsä yhden tai toisen näkemystä vaan luodaan uutta. Bill Clintonin prinsiippien mukaisesti ei tyydytä kompromisseihin vaan luodaan jotain ennen kuulumatonta, tuoretta, jonka varassa eletään eteenpäin.


Ihana marraskuu!
Luonto maaseudulla on nyt kauneimmillaan. Avoimena uudelle lumelle. Tyynenä, rauhallisena ja harmaana. Ota siitä kaikki irti!

Parempaa marraskuuta, terkuin Seija Telaranta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ilmestyvät pienellä viiveellä. Jouduimme ottamaan käyttöön kommenttien moderoinnin, koska mainoksia alkoi tulvia kommentteina.