perjantai 27. maaliskuuta 2015

Inhimillinen pääoma

Katselin Björn Wahlroosin haatattelua, jossa hän mainitsi inhimillisen pääoman yhdeksi merkittävimmistä pääomista organisaatiossa. Mitä enemmän yrityksellä on inhimillistä pääomaa ja miten se pystyy sitä jatkuvasti uudistamaan ja lisäämään, sen parempi on tulevaisuus. Johtajan on työssään ja arjessaan aina välillä otettava perusasioista kiinni, mietittävä missä mennään ja onko tahti oikea. Kuten latinotunnilla ohjaajan on  muistutettava, että otetaan rytmistä kiinni, jotta kaikki pysyvät mukana.
Mikä on inhimillista pääomaa organisaatiossa? Inhimillisen pääoman käsite on tullut vahvasti esiin oppivan organisaation määrittelyn kautta. Oppivan organisaation luoja taas on Peter Senge, kaikkien johtamista opiskelleiden hyvin tuntema guru. Hänen mukaansa oppiva organisaatio on sellainen, jossa henkilöstö voi jatkuvasti laajentaa kykyään luoda sellaista, mihin uskoo ja mitä aidosti ihailee. Uudenlaiseen ajatteluun ja yhteistyöhön sekä yhdessä oppimiseen kannustetaan jatkuvasti.
Organisaatiossa on sekä aineellista että aineetonta pääomaa. Aineellista on luonnollisesti sellainen, minkä voi havaita, rakennukset, tavarat ja järjestelmät. Aineettomaan pääomaan kuuluu inhimillinen pääoma, informaatiopääoma ja organisaatiopääoma. Inhimillinen pääoma käsittää strategisen osaamisen eli sen käytettävissä olevan taidon ja tietämyksen, jonka avulla pystytään saavuttamaan tavoitteet ja pitämään asiakkaille annetut lupaukset. Informaatiopääomaan kuuluu käytettävissä olevat tietojärjestelmät ja sovellukset sekä infrastruktuuri, jota vaaditaan toiminnan tukemiseen. Organisaatiopääoma on organisaation kulttuuri, joka muodostuu missiosta, visiosta, arvoista ja niiden tiedostamisesta.

Ravitse osaamista kuin kukkia
Paitsi strategiaan kohdentuva osaaminen, inhimilliseen pääomaan kuuluu lisäksi henkilöominaisuudet, asenteet, koulutustaso, henkilökohtaiset verkostot, kokemustausta sekä hiljainen tieto. On selvää, että jos ihmisellä on tietoa vaikka kuinka paljon, mutta sellaiset ominaisuudet puuttuvat, jotka edesauttavat tiedon jakamista ja työstämistä yhdessä muiden kanssa, pääoma ei tuota mitään.
Inhimillisen pääoman kohdalla korostuvat esimiestaidot. Esimiehen tulisi toimia niin, että hän saa jokaisesta työntekijästään parhaan irti yhteiseen käyttöön. Ilmapiirin on oltava sellainen, että tiedon jakaminen ja jalostaminen on hyve, johon kaikki sitoutuvat. Jos osaaminen on yhden henkilön business, kauaa se ei organisaatiota hyödytä. Tiedosta tulee kauppatavaraa ja ilmapiiristä kyräilevä.
Hiljainen tieto (tacit knowledge) on arvokasta, mutta sinällään se ei lisää pääomaa. Esimiehen tehtävänä on  luoda puitteet oppimisen kehälle, jolla hiljainen tieto systemaattisesti muuttuu täsmälliseksi tiedoksi, sellaiseksi, jonka perusteella pystytään parantamaan prosesseja ja uudistamaan käytänteitä.
Iloitse tänään tulppaaneista
Viikonlopun virkistykseksi Barack Obaman ohjeita esimiehelle: "Kiitä, kehu ja palkitse niitä, jotka eivät osaa sitä odottaa. Huomio juuri ne henkilöt, jotka tekevät vähiten näyttävää mutta tärkeää työtä ja joille kiitokset eivät automaattisesti kuulu."
Jokaisen työntekijän tietopääoma on arvokas!
Terkuin Seija Telaranta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ilmestyvät pienellä viiveellä. Jouduimme ottamaan käyttöön kommenttien moderoinnin, koska mainoksia alkoi tulvia kommentteina.