torstai 16. huhtikuuta 2015

Onko enneagrammikakkonen hyvä johtaja?Huhtikuun aurinkoon aukeaa nyt enneagrammikakkonen. Kuten nelonen ja kolmonenkin ovat olleet, on kakkonenkin tunnekeskuksen tyyppi.

Useimmat kakkoset ajattelevat, että ihmisten väliset suhteet ovat kaikki kaikessa - itse asiassa kaikkein tärkein elämän osa-alue. Niinpä heidän ympärillään onkin useita heille hyvin läheisiä ihmisiä. He myös kokevat, että ystävät ovat riippuvaisia heistä (heidän tuestaan, neuvoistaan, jne.), mutta todellisuudessa kakkoset itse ovat tulleet riippuvaisiksi ystävyyssuhteistaan ja niiden tuomista vaikutusvallan ja omanarvon tunteista. Tunneihmisinä heille on kaikki kaikessa saada tunnustusta toisten tarpeiden ymmärtämisestä ja tyydyttämisestä sekä olla pidetty. Kolmosten tavoin huomio on oman itsen ulkopuolella, mutta kakkosilla toisten tarpeissa.

Kakkoset ovat siis loistavia tarve- ja tunnetutkia, siis meidän muiden osalta, ja keskittyvätkin niiden huomioonottamiseen ja niihin vastaamiseen. Tämä on seurausta siitä, etteivät kakkoset saa yhteyttä omiin tunteisiin ja tarpeisiin. He osaavat luoda turvallisen vuorovaikutussuhteen, jossa toisen osapuolen on helppo avautua ja osoittaa haavoittuvuutensa. Toisiin satsaaminen saattaakin työelämässä näkyä viivästymisinä. Onhan paljon tärkeämpää saada ”hoitaa” ensin projekteissa mukana olevien ihmisten tarpeet ennen varsinaiseen asiaan etenemistä.

Kirjoittaja Mervi Lepistö kevätpuuhissa
Kakkoset ovat hyvin tietoisia omasta imagostaan hyvänä ihmisenä ja pitävätkin siitä huolta erityisen tarkasti. He myös tuovat esiin sen, että tietävät muita paremmin, mitä toiset tarvitsevat. He ovatkin hyviä johtamaan kuten myös manipuloimaan meitä muita. Kun asiat menevät suunnitellusti, he suitsuttavat, mutta asioiden mennessä metsään, sisäinen viha ja suuttumus alkaa nostaa päätään. Kakkoset kuvaavatkin oloaan epämiellyttäväksi, jos heidän hyväksi tarkoitettua toimintaansa kritisoidaan, apu torjutaan tai heitä pidetään jotenkin epämiellyttävinä. Tämä ahdistus kuitenkin niellään, eikä näytetä ulospäin.

Sokea alue, ylpeys, vaikuttaa kakkosissa, vaikka he eivät sitä hevin tiedosta. Ylpeys nousee osaltaan meidän muiden osaamattomuudesta havaita kakkosten tarpeita yhtä suurella pieteetillä, kuin he havaitsevat meidän. Osaltaan puolestaan siitä, että avun antajahan ei voi olla samanaikaisesti tarvitsija. Kysyttäessä kakkosilta, mitä he itse tarvitsisivat, he usein hämmentyvät kysymyksestä ja saattavat vastata tarvitsevansa kokemuksen siitä, että ovat tarvittuja ja tärkeitä toisille. Meillä muilla ei valitettavasti ole tällaista lahjaa.

Kuvakisa
 Pienessä mittakaavassa toisiin reagoiminen estää kakkosia näkemästä tilanteiden kokonaiskuvaa ja keskittyminenkin helposti on puutteellista. Mutta johtajina he ovat erittäin kyvykkäitä saamaan työntekijänsä pysymään fokusoituneena ja oikeaan paikkaan asettuneena organisaation, tiimin ja työntekijän omien tavoitteiden leikkauspisteessä. He ovatkin loistavia auttamaan työntekijöitään löytämään omat vahvuutensa ja lahjakkuutensa, kuten myös kovina työihmisinä organisoimaan asioita niin, että projektit saadaan menestyksekkäästi loppuun saatettua. He reagoivat asiakkaisiin herkästi, kuuntelevat asiakaspalautteet ja valitukset herkällä korvalla ja tekevät sopivat korjaukset asiakkaiden tyytyväiseksi saamiseksi. Kakkosjohtajan kompastuskiveksi saattaa muodostua kaikkien yhteistyökumppanien miellyttäminen ja tarpeiden huomioiminen niin, että he ajavat itsensä väsyksiin kaikkien tarpeita tyydyttäessään. Kakkosjohtajille saattaa olla vaikeaa myös suoran palautteen antaminen. Fokusoiminen työhön yhtä paljon kuin ihmisiin, hankalista asioista puhuminen ja itsensä huomioiminen ovatkin kakkosen kehittymisalueita.

Oli miten oli, tämän pehmeämpää ”Leelian lepotuolia” ei meistä muista enneagrammityypeistä löydy.

Arvaa oikein kuvan pesun kohteena oleva automerkki ja voita itsellesi tunnin ilmainen coaching!  Lähetä vastauksesi osoitteeseen mervi.lepisto@careone.fi

Vastaukset 30.4. mennessä
Mervi Lepistö

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ilmestyvät pienellä viiveellä. Jouduimme ottamaan käyttöön kommenttien moderoinnin, koska mainoksia alkoi tulvia kommentteina.