perjantai 30. toukokuuta 2014

Johtaja sosiaalisessa mediassaSelailin eri sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden sivuja. Tosi monissa oli pelkkää tekstiä ja kohdassa yhteystiedot, joista löytyi johtajien nimet ja vastuualueet, samoin. Oli tosi tylsää lukea "puheliluetteloita" vailla mitään mielikuvaa, minkälainen tai minkä näköinen ihminen toimitusjohtaja on. Pienikin kuva olisi kertonut aika paljon.  Obaman ensimmäisellä kaudella sai nauttia hänen esimerkillisestä viestinnästään. Viikottain oli Facebookissa hänen ohjelmansa ja myös se, minkälaisen kannan hän ottaa esillä oleviin kysymyksiin. Kaikelle kansalle, ihan Tampereelle asti.
Tällä hetkellä on Alexander Stubb, joka päivittäin kertoo missä mennään, avoimesti. Voisi olettaa, että sama jatkuisi, jos hänestä tulisi pääministeri.

Alexander Stubbin kuva Facebookista
Löysin Johtamisen näkökulmat julkaisusta (Telaranta S., Lepistö M. & Wickman-Viitala T (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaaleja 14. 2010) Alex Niemisen kirjoittaman artikkelin "Keskustelun jalo taito". Siinä hän on listannut viisi avainta johtajalle sosiaalisen median menestyksekkääksi hyödyntämiseksi.

1. Hyväksy ja kehitä avointa johtamiskulttuuria.
Sosiaalisessa mediassa kaikki lähtee avoimuudesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tiedon käyttäminen vallan välineenä perustuu tiedon jakamiseen, ei sen pidättämiseen. Uuden johtamismallin  toteuttaminen pelkästään sosiaalisen median tarpeita varten ei tietysti ole järkevää tai edes mahdollista, mutta avoimella johtamiskulttuurilla saadaan sosiaalisiin verkostoihin perustuvista työvälineistä enemmän irti.

2. Näytä esimerkkiä omalla tekemisellä
Johtajan tulisi osoittaa sitoutumisensa uudenlaiseen työ- ja johtamismalliin omalla tekemisellään. Käytännössä se tarkoittaa  tiedon aktiivista jakamista ja erityisesti keskusteluihin osallistumista. Joissakin organisaatioissa johtajat käyttävät viestintään blogia. Ratkaisujen toimivuus on kuitenkin täysin kiinni siitä, onko kyseessä aito ja aktiivinen kaksisuuntainen viestintäkanava vai johtajan hajamielisesti täyttämä ilmoitustaulu.

3. Suunnittele, älä pelkää epäonnistumista
Kaksisuuntaisessa viestinnässä nopeus ja kyky toimia proaktiivisesti ovat keskeisiä menestystekijöitä.  Rajoja kokeillessa tulee myös ymmärtää ja hyväksyä epäonnistumisen mahdollisuus. Epäonnistumisesta pitäisi uskaltaa oppia, ei lannistua. Sosiaalisten verkkotyökalujen käyttöä on mahdollista suunnitella, mutta tärkeintä on asenteiden ja toimintamallien muokkaaminen sellaisiksi, että nopea toiminta mahdollistuu. Kannattaa myös benchmarkata kansainvälisiä huipputoimijoita tällä alueella.

4. Ole rehellinen
Kaikilla organisaatioilla on omia haasteita ja ongelmia. Avoimuuteen kuuluu myös rehellinen  keskustelu ikävistäkin asioista. Internetin ansiosta maailmassa on hyvin vähän salaisuuksia, joten epämukavien asioiden välttäminen keskusteluissa johtaa todenäköisesti isompiin ongelmiin kuin niistä keskusteleminen avoimesti. Hyvällä keskustelustarategialla epämukavat keskustelut voidaan pyrkiä ohjaamaan verkon ulkopuolelle, mutta yleensä ikävien asioiden korjaaminen kannattaa tehdä käytännössä eikä keskustelemalla verkossa. Yrityksen sisäiseen keskusteluun tulee luoda ohjeistot, jotta työkalut tulevat tehokkaaseen käyttöön.

5. Opettele kuuntelemaan
Tämä on säännöistä ehkä tärkein. Sosiaalisten verkostojen käytössä keskustelun jalo taito nousee edelleen arvoonsa. On paljon tärkeämpää oppia kuuntelemaan mitä oma organisaatio tai sen kumppanit sanovat, kuin se mitä itse saa sanotuksi. Parhaimmillaan tämä johtaa kasvaneeseen luottamukseen ja tuottavampaan yhteistyösuhteeseen. Aina uuteen tapaan siirtyminen ei tapahdu ilman yhteentörmäyksiä, mutta saavutettavat voitot ovat riskien arvoisia.

Alex Nieminen, toimitusjohtaja N2
Nyt jos koskaan on mielenkiintoista seurata valittujen puoluejohtajien tai ehdokkaina olevien kykyä toimia sosiaalisessa mediassa. Tavasta viestiä ja kuunnella viestejä voi myös päätellä, miten rehellisesti ja avoimesti  kukin on olemassa ja mitä teemoja hän valitsee käsiteltäväkseen. Myös se on viesti, jos ei ole lainkaan sosiaalisessa mediassa.Perjantaiterkuin Seija Telaranta
Mukavaa viikonloppua ja onnea kaikille ylioppilaille, ammattiin valmistuneille ja pikku koululaisille, jotka saavat todistuksen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ilmestyvät pienellä viiveellä. Jouduimme ottamaan käyttöön kommenttien moderoinnin, koska mainoksia alkoi tulvia kommentteina.